TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Yatarak Tedavi

Sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen, tıbben gerekli olan tehlike taşıyan acil durumlar ile küçük müdahale giderlerinin poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde ücretlerin karşılanmasını kapsamaktadır.

Ayakta Tedavi

Sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin olarak, doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı uygulamaları ile fizik tedavi teminatlarından oluşur.

Fizik Tedavi Teminatı

Yatarak ya da ayakta tedavi çerçevesinde, doktor tarafından sevki yapılan fizik tedavi seansları ile rehabilitasyonlar ile ilgili giderler bu teminat kapsamında ve yıllık poliçede belirtilen limite tabi olmak kaydıyla karşılanacaktır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK tarafından karşılanan sağlık giderlerini zenginleştirmek ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarından ve özel hastanelerden hizmet alabilmek için yapılan bir sigorta çeşididir. Tamamlayıcı sigorta, SGK tarafından güvence altına alınan sağlık harcamalarında kişilerin ödemesi gereken katılım payını ve SGK tarafından kısmen karşılanan harcamalarda aradaki farkı karşılar. 

Referanslarımız

Tamamlayıcı Sağlık Sigortam

Fatih Mahallesi Mete Caddesi Efebey Apartmanı No:48/5

(0352) 221 08 04

0553 506 80 80

info@tamamlayicisagliksigortam.net